Sytten punkter af den sande kirke

 

Emne   Skriftsteder
1 En kirke John. 17:11, 20-23
1. Kor 12:12-31
Ef. 4:4
Ef.4:11-16
Ef. 5:25
Matt 16:19
2 Navn: Jesu Kristi Kirke Apg. 4:12
Ef. 5:23
3 Nep 27:1-8
3 Ingen betalte gejstlige Mika 3:11
Johs 10:11-13
1. Kor 9:16-18
Apg. 8:18-20
1 Pet 5:2
4 Skal have Guds myndighed Apg. 19:2-6
Apg 9:1-18
Johs 15:16
Matt 16-19
Matt 28:19-20
Matt 1:6-8
Mark 3:14-15
Apg. 5:1
Tit 5:1
Hebr 5:1-20
Hebr 7:11-12
5 Myndighed ved håndspålæggelse Apg 6:1+-6
1 Tim 4:14
2. Tim 1:6
Hebr 5:4
2. Mos 40:13-16
6 Dåb er nødvendig for at kunne indkomme i Guds rige 1 Pet 3:21
Apg 2:37-38
Johs 3:5
Mark 16:15-16
Matt 3:13-17
Matt 28:19-20
Luk 7:28-30
Apg 10:48
Apg 19:1-6
7 Dåb ved nedsænkning Matt 3:11
Matt 3:3-5
Matt 3:1q6
Johs 3:23
Apg 8:38-39
Apg 6:3-5
Kol 2:12
8 Tro på Gud, Jesus Kristus og den Helligånd som tre særskilte og adskilte personligheder 1 Mos 1:26
Matt 3:16-17
Matt 12:31-32
Matt 17:5
Matt 28:19
Johs 8:17-18
Johs 10:30
Johs 12:28-29
Johs 14:7-19
Johs 17:11, 20-23
Johs 20:17
Apg 7:55-56
2. Kor 4:4
Efs 3:14
Ef. 4:4-6
Kol 1:12-15
Hebr 1:1-3
Åb 1:1-8
9 Håndspålæggelse for den Helligånds gave Apg 8:14-20
Apg 19:1-6
Hebr 6:1-2
Moroni 2:1-3
l&p 49:11-14
hEBR 76:50-53
10 Helbredelse af de syge og salvelse med olie Mark 6:13
Jak 5:14-15
11 Tiendeloven 1 Mos 14:18-20
1 Mos 28:20-22
3. Mos 27:30-34
4. Mos 14:22-29
Mal 3:8-12
Matt 23:23
Hebr 7:1-10
12 Fortsat åbenbaring Apg 3:19-21
Åb 11:1-15
Åb 14:6-7
Ez 37:15-19
Es. 29:1-4; 13-14; 18
13 Den samme organisation som Kristus organiserede Ef 2:19-20
Ef 4:11-14Apg 13:1
Amos 3:7
1 Kor 1:12-28
Åb 18:20
Gal 1:1
Apg 3:22
Luk 11:49
14 Organisation oprettede på apostle Ef 2:10-20
Apg 1:21-26
Ef 4:11

Evangelister, hyrder og højpræster:
Ef 2:10-20
Apg 1:21-26
Ef 4:11

Halvfjerdser og ældster:
Apg 21:8
Ef 4:11
2. Tim 4:5
Hebr 5:10-11

Biskopper og præster:
Fil 1:1
1. Tim 3:1
Tit 1:7
Luk 1:5

Lærerer og diakoner:
Apg 13:1
Ef 4:11
1 Tim 3:8-10
Fil 1:1

15 Skal påstå Guddommelig myndighed se nr. 4
16 Kun få mennesker vil erkende den sande kirke Matt 7:21
Matt 19:10-24
Matt 7:13-14
Luk 13:23-24
17 "Af deres frugter skal I kende dem" Matt 7:15-20
Johs 15:16
Kol 1:6
Johs 18:6
Rom 1:13