Visdomsordets ånd og hensigt
(Søndagskole lektie 36)

"Afholdenhed fra disse fire ting (te, kaffe, tobak og alkohol) er blevet accepteret af kirken som en målestok til at afgøre en del af den personlige værdighed bland kirkemedlemmer. Når der skal træffes beslutninger om udstedelsen af tempelanbefalinger eller godkendelse af brødre til stillinger i kirken eller ordinationer, gøres der forespørgelser med hensyn til disse fire punkter.

Det er indlysende at den standard. man bedømmer udfra skal være en over hele verden, og lokale embedsmænd har ikke frihed til at føje andre punkter til denne liste.  Imidlertid findes der mange andre produkter som har en skadelig virkning på det menneskelige legeme, skønt sådanne bestemte ting ikke specielt er forbudt gennem visdomsordet. Indtagelsen af coladrikke er bestemt et brud på visdomsordets ånd, selv om det ikke er taget med i den målestok som her er fremført. Skadelige medikamenter af ethvert art sættes i samme kategori.

Visse utilregnelige mennesker bliver særlinge under henvisning til denne sundhedslov. Man skal forstå at visdomsordet ikke er evangeliet, og evangeliet ikke visdomsordet. Som Paulus sagde: Guds rige består ikke i, hvad man spiser og drikker, men i retfærdighed og fred og glæde i Helligånden"  (Rom. 14:17)

"I afsnit 89 findes der f.eks. intet forbud mod at spise franskbrød, mod at bruge mel, sukker, kakao, chokolade, æg, mælk, kød eller noget andet, undtagen de ting som klarificeres under overskrifterne te, kaffe, tobak og spiritus. (Bruce R. McConkie, Mormon Doctrine s. 845-46)

Visdomsordet, afsnit 89 i Lære og Pagter, består af de betegnelser og beskrivelser som findes i dette afsnit. Der er ikke blevet givet nogen officiel udlægning af visdomsordet, undtagen det, som blev givet af brødrene i kirkens første tid, hvor det blev forklaret at "hede drikke" betød te og kaffe.

"Med hensyn til cola drikke har kirken aldrig taget officiel stilling i denne sag, men kirkens ledere har tilrådet, ogf tilråder specielt nu, at man ikke bruger nogen drik, som indeholder skadelige vanedannende stimulanser under omstændigheder,, som resulterer i at man erhverver sig vanen. Enhver drik, som indeholder bestanddele som er skadelige for legemet, bør undgås. " (Bulletin for præstedømmet, årg. 8 nr 1, 1972 s. 4)

"For nogen tid siden var jeg i England og en biskop spurgte mig, "Hvad er kirkens holdning med hensyn til cola drikke?" Jeg sagde, "tja, jeg kan ikke huske den nøjagtige ordlyd i bulletinen, men jeg husker at have set bulletinerne, da jeg var stavepræsident. selvfølgelig fraråder kirken disse ting".

Han sagde: "Nåe, jeg har læst den bulletin for præstedømmet, men det synes jeg ikke den sagde mig".

Og jeg sagde "vil du hente din præstedømmebulletin ? Lad os læse den sammen". Og så fandt vi følgende under overskriften "coladrikke":

"... kirkens lederes har tilrådet, og tilråder specielt nu, at man ikke bruger nogen drik som indeholder skadelige, vanedannende stimulanser..."(Bulletin for præstedømmet, årg. 8 nr 1, 1972 s. 4)

Han sagde: "tja, ser du, det betyder ikke cola".

Jeg sagde: "tja, jeg tror du bliver nødt til at komme til din egen forståelse, men for mig er der ikke tvivl om det". Ser I vi må ikke have den mindste smule oprørs ånd i os, og det var der i ham. Vi kan finde smuthuller i mange ting hvis vi ønsker at fordreje kirkens regler." Vaughn J. Featherstone, Conference Report Apr 1975 s. 102)