Jeg kan bede til vor himmelske Fader til hver en tid og på alle steder.
(af Conny Hillgaard)

Denne fællestid er baseret på en tale af Søs. Sydney S. Reynolds, Liahona, Maj 2003, 114-115

~~~~~~~~~~~~~~~~

Musiklederen, Syng: Jeg ved min Fader lever (BS 8)

(Giv musiklederen omkring 5 min. tid til at forklare budskabet i denne sang)

Vis “Evangelisk Kunst” # 605
Læs 3 Nephi 14:7–8

Hvad tror I disse vers betyder?

Når vi beder kan ånden tale til os

Spørg børnene:
Hvornår bad I sidst? Hvor kan vi bede?

Musiklederen, Syng: Jeg søger til Herren

Kan I fortælle mig nogle historier fra skriften, hvor nogle personer er fået besvaret deres bønner?

Vis flg. billeder fra “Evangelisk Kunst” nr. 303; nr. 117; nr. 305; nr. 111; nr. 400 el. 402 el. 403

Lad et barn komme frem og vælge et billede.
(Bed barnet/børnene fortælle hvad de ved om historien bag billedet. Vær parat til at fortælle historiens selv. Syng derpå den sang der passer til billedet... giv musiklederen den tid der er brug for, for evt. at undervise i sangens budskab)

Nephi blev bedt om at bygge et. “Evangelisk Kunst” nr. 303
Musiklederen, Syng: Nephi’s mod

Daniel beder om beskyttelse for løverne. “Evangelisk Kunst” nr. 117
Musiklederen, Syng: Følg Guds profeter (vers 8)

Enos beder hele dagen og natten om tilgivelse for sine synder. “Evangelisk Kunst” nr. 305
Musiklederen, Syng: Hjælp mig Oh Gud

Hannah beder om at få Samuel. Primary lektiehæfte 6 billede nr. 34
Musiklederen, Syng: : Følg Guds profeter (vers 6)

Joseph Smiths historie;  “Evangelisk Kunst” nr. 400 el. 402 el. 403
Musiklederen, Syng: Guldpladerne, eller “Hvilken smuk og yndig morgen”

Bær vidnesbyrd for børnene om at, vi kan bede til vor himmelske Fader til hver en tid og på alle steder.
At han hører vore bønner, og vil besvare dem til vores bedste.