Jeg kan bede til vor himmelske Fader, når som helst og hvor som helst

(Friend Jul 2003, forslag # 1)

Læs Matt 6:7-13 og gennemgå Jesu belæringer om bøn.

Forklar at Jesus ved eksempel underviste os i at vi kan bede når som helst, hvor som helst. 
På et stykke papir skriver du flg. skriftsteder:

Lad hver klasse vælge et skriftsted, slå skriftstedet og finde ud af hvor og hvordan personen kunne bede.
Lad et barn fra hver klasse tegne på tavlen eller et stykke papir som illustrerer skriftsteder, f.eks.

Lad resten af Primary gætte hvad det illustrerer. Bagefter slår alle skriftstedet og, og det læses højt.
Syng sange om bøn eller om Frelseren.

Gentag processen indtil alle klasser har læst/tegnet deres skriftsted.

Tal om andre tider og steder hvor børnene kan bede (se Alma 34:17-27)
Fortæl om en personlig oplevelse du har haft med bøn. Bær vidnesbyrd om at vor himmelske Fader besvarer børnenes bønner til deres bedste.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Fra BNP hæftet 2003:
Primary 2, Lektie 10
Primary 4, Lektie 37