Tro på Herren styrker mig og min familie
(by Conny Hillgaard)

Giv sanglederen 5-10 min til at undervise i sangen: "Hjemmet bliver himlen lig" Salmer og Sange 192

Fremsig flg. (Lav en plakat):
“Tro og kundskab om skriften kan hjælpe mig med at møde vore dages udfordringer" 
(Prs. Harold B. Lee,  Børnenes Nadvermøde Program 1984). 

Syng: Tro (BS 50) 

Når vi læser om trofaste, modige mænd og kvinder i skriften, kan det hjælpe os med at udvikle tro og mod som kan hjælpe os med at træffe vanskelige beslutninger i vores liv.

Vis et sædekorn der vokser (Tro på Jesus Kristus Friend Jan 1999), forklar at tro er som et lille korn der vokser indtil det bærer frugt. Noget af frugten af vores tro er velsignelser, mod og styrke som vi modtager når vi beder og er trofaste i at vælge det rette.

Syng: Vor Gud har brug for væbner (BS 85)

Spil huskespil

Lav nogle store papir æbler f.eks. 10 stykker (Friend Nov. 1986 Æbler)

  1. På 5 af æblerne skriver du et skriftsteds reference
  2. På de andre 5 skriver du navnet (hint) som passer til skriftsteds referencen
  3. Vælg 5 sange som passer til hvert "par".

Når en skriftsteds reference og navn som passer sammen er fundet (stik) synges den sang du har valgt som passer til stikket.

F.eks:

Navn Skriftsted Billede Sang
Adam 1 Mos 1:27; 2:7; 21-22; 3:20 Primary lektiehæfte 6 billede nr. 5 Følg Guds profeter
(vers 1)
Sjadrak, Mesjak &
Abed-Nego
Daniel 3:26-27 Evangelisk Kunst 116 Omkvædet af Nephis mod
Noah 1 Mos 6-7; Moses 8 Evangelisk Kunst 102 eller 103 Følg Guds profeter
(vers 3)
Daniel Daniel 6: 17-21 Evangelisk Kunst 117 Følg Guds profeter
(vers 8)
David 1 Sam 17 Primary lektiehæfte 6 billede nr. 24 Jeg ved min fader lever
BS 8

Jilde:
Friend,
May 1984