Familie proklamationen
(af Conny Hillgaard)

Sang: Når min moder kalder
Bøn

Lektie:
Hvilke regler har vi i vores familie? (rydde op på værelset, hjælpe hinanden, sengetider, tale pænt eller lign.

Hvorfor har vi regler:

Har vor himmelske Fader nogle regler?

Hvilken person på jorden fortæller os om vor himmelske Faders regler?

Forklar at PROKLAMATION betyder: manifest, officiel bekendtgørelse, skreven udtalelse eller vidnesbyrd og tro

Uden regler ville vore hjem ikke være et dejligt sted at være.
Vi ville ikke lære hvad vi har brug for at lære. Ligesom vort hjem, har vor himmelske Fader også regler i hans rige.

Vi og vore forældre må alle adlyde hans regler for at kunne vende tilbage til ham igen.
Hvis vi adlyder vor himmelske Fader, kan vi bo hos ham en dag igen.

AKTIVITET:

Omdel en ord labyrint. Find skjulte ord som kan læses oppefra, nedefra, højre mod venstre, venstre mod højre. Ord som findes i Familieproklamationen.

Sang: Vores familie
Bøn