Formålet med Templer
(af Conny Hillgaard)

Syng: Vælg altid ret
Bøn:
Skriftsted:

Lektie: Tal om hvordan det velsigner jeres familie, at I tager til templet.

Læs nogle af flg. skriftsteder, og tal om hvilke tempel velsignelser der tales om:

4 Nephi 1:11; L&P 95:8 ; L&P 97:12-14; L&P 105:12 ; L&P 110:9 ; L&P 124:40 ; L&P 124:55 ; L&P 128:13 ; L&P 138:48

Hvilke ting gør vi i templet?

For levende:

For døde:

Alle ting er nødvendige for at kunne vende tilbage til vor himmelske Fader.

Hvilke krav stilles der for at kunne komme i templet?

Læs den 13. Trosartikel. Lav derefter en liste over ting vi kan gøre som vil opløfte os og hvor igennem vi kan udvikle karakteregenskaber som vil hjælpe os med at forberede os på at tage til templet og slutte pagt med Herren.

Syng: Hold Guds befalinger

Bøn