Profetens belæringer
(Friend Nov 2003, forslag nr. 2)

Hjælp børnene med at forstå at profetens råd ofte kommer fordi kan er en "seer" og kan se ind i fremtiden. (Mosiah 8:17)
Bed en gæstetaler om at fortælle om en tale fra generalkonferencen, f.eks Præsident Gordon B. Hinckley's tale.

Syng sange der passer til talen.

Tal med børnene om hvordan de kan forberede sig på fremtiden ved at følge profetens råd i dag.

Gennemgå de 6 VÆR. (Liahona Feb. 2001)

Giv børnene et stykke papir og en blyant og bed den tegne 2 billeder ~ et af dem selv der efterlevet et VÆR i dag, og et andet af dem selv der fortsætter med at efterleve princippet i fremtiden som missionær, student, mor eller far.

Bær vidnesbyrd om de velsignelser der kommer ved at vælge det rette i dag.