Profetens belæringer
(Friend Nov 2003, forslag nr. 4)

Brug Ef. 6:13-17 for at hjælpe børnene til at forstå at, at lytte til og følge profeten og andre General Autoriteters råd, kan råd tjene som en Guds rustning som vil beskytte dem.

Før primary begynder, tegn da et billede, på et stort stykke papir eller på tavlen, af en person som bærer en rustning.
Sæt følgende skriftsteder på udrustningen:

(Note: Primary 4 manual lektie 91; Evangelisk Kunst billede nr. 112 (billede af David der besejrer Goliat).

På nogle stykker papir skriver du forskellige råd givet af General Autoriteter ved den sidste general konference. F.eks som disse fra Okt 2002 konerencen:

Læg disse råd ned i en æske.

Lad børnene finde Ef. 6:13-17 i deres skrifter og læs derpå skriftstedet.
Lad børnene identificere de forskellige dele af rustningen og hvordan den kan beskytte dem.
Hjælp børnene med at forstå at de følgende ord fra General Autoriteterne og Profeten kan beskytte dem.

Lad børnene på skift trække at stykke papir.
Lad børnene læse hvad der står, og give et eksempel på hvordan han/hun kan følge dette råd.
Lad derpå barnet farvelægge den rustningsdel der passer til.

Syng nogle Primary sange der passer til hver rustningsdel f.eks.:

Giv hvert barn et billede af en figur hvorpå de kan tegne og farvelægge en rustning.
Gennemgå endnu en gang hvad hver rustningsdel repræsentere, og hvordan børnene selv kan udvikle deres egen "rustning" som kan beskytte dem mod verdens indflydelse.
Bed børnene tage billedet med hjem og fortælle deres familie hvad de har lært.