Jeg er taknemmelig for Frelseren

(Friend December 2003, forslag nr. 5)

Før fællestid begynder, placer da en stjerne et sted hvor der ikke er stor sandsynlighed for at den bliver set ~ men alle skal dog alligevel kunne se den.

Syng en julesang fra sangbogen (BS)

Bed børnene se på dig. Fortæl at du har placeret en stjerne i værelset, peg på det.

Tal om at stjernen ikke var blevet bemærket af alle, indtil det blev peget ud, og de alle så efter den.

Lad børnene finde og læse flg. skriftsted:

Tal om hvordan de vise mænd og nogle af Nephiterne så stjernen men ikke forstod dens betydning.

Forklar at mange mennesker og ting vidner om Jesus Kristus, men at nogle mennesker ikke ser det fordi de ikke ser efter dem. 

Tal om at nogle mennesker og ting vidner om Kristus, f. eks:

Giv børnene farver og et stykke papir.
Lad børnene dekorere papiret med stjerner, men en stjerne er større end de andre. Det skinner klarere for at minde dem om at se efter ting som kan styrke deres vidnesbyrd.

Udfordr børnene til at se efter ting som vidner om Frelseren.

Bær dit vidnesbyrd om Jesus Kristus og udtryk taknemmelighed for denne højtid som giver os mulighed for at fejre hans fødsel.