Jeg kan bede til vor himmelske Fader til hver en tid og på alle steder
(Friend Jan 2004, forslag nr. 4)

Læs biskop H. Burke Petersons vidnesbyrd om bøn for børnene: "Jeg ønsker, I skal vide, at jeg ved, at når et af vor himmelske Faders børn knæler og taler til ham, så lytter han altid. Det ved jeg lige så sikkert, som jeg ved alt andet, jeg ved: At vor himmelske Fader lytter til hver eneste bøn fra sine børn ... Lige meget hvad vi måske har gjort forkert, så lytter han til os. Jeg tror også på, at han svarer os" ("Prayer - Try Again," Ensign, dec. 1981, s. 10). 

Det er gennem bøn, at vor himmelske Fader hjælper sine børn med at vælge rigtigt. 

Del børnene op i fire grupper. 

Fortæl om en personlig oplevelse og dit vidnesbyrd om, hvordan dine bønner er blevet besvaret. Bed børnene om at bede alene hver dag i denne uge.