Jeg er Guds kære barn 

(Friend Jan 2004, forslag nr. 3)

Præsident Spencer W. Kimball (1895-1985) mente, at selvom det er vigtigt at vide, hvad der er rigtigt, er det endnu vigtigere at gøre, hvad der er rigtigt. Her kan du finde hele historien:  (se Friend, Mar. 1978, 7).

Det er den eneste måde, hvorpå vi kan være sikre på en dag at vende tilbage til vores hjem i himlen og altid bo hos vor himmelske Fader. 

Han bad derfor Søs. Naomi Randall som skrev sangen, om at lave om på omkvædet. 

Syng "Jeg er Guds kære barn" (Børnenes sangbog, s. 2). 

Sæt billeder og/eller ordstrimler op i lokalet om ting, som vi kender (f.eks. profeter, skrifter, forældre, befalinger, bøn). 
Udvælg to børn, og få dem til at lede efter et billede, som passer til sangen, mens Primary synger den. 
Bed dem om at fortælle noget, som vi kan gøre, fordi vi har den viden, vi har. 

For eksempel: 

(a) Syng: Søg, tænk og bed)
Find: et billede af skrifterne; 
Fortæl: Vi ved, at skrifterne er sande; 
Noget vi skal gøre: Vi skal læse og studere i skrifterne hver dag; 

(b) Syng en sang om bøn
Find et billede om bøn; 
Fortæl: Vi ved, at vi har brug for vor himmelske Fader; 
Noget vi skal gøre: Vi skal bede til ham hver morgen og aften.