Jeg er skabt i Guds billede.
(Friend Januar 2004, forslag nr 2)

Bed børnene rejse sig når du nævner noget som beskriver dem.
Bed dem sætte sig, når du nævner noget der ikke beskriver dem.

Brug udsagn som viser ligheder og forskellig blandt børnene i din klasse, f.eks.

Vis at vi alle har kendetegn magen til vor himmelske Fader, fordi vi er hans børn.

På den ene side af tavlen skriver du: "Vor himmelske Fader er" og på den anden side skriver du: "Jeg kan blive"

Lad børnene lave en liste over vor himmelske Faders karakteristika.

Lad dem ligeledes lave en liste over kvaliteter som de har/eller gerne vil have/udvikle.

Hjælp børnene med at forstå deres værd og deres potentiale. Læs L&P 18:10; Moses 1:39,