Kærlighed er her (BS 102)

(Friend Feb 2004, suggestion # 5)

Sang Præsentation

Tegn et hus på tavlen (stort nok til at der kan være 6 billeder fra Evangelisk Kunst i den (blå æske) eller fra kirkens blade. Disse skal bruges i den anden halvdel af præsentationen.

Omdel nogle papirhjerter til børnene.

Fortæl børnene at  kærlighed kan tales i hjemmet på mange måder.

Fortæl børnene at der er andre måder at kærlighed bliver talt på i vore hjem.

Sæt billederne på tavlen . udenfor huset i tilfældig rækkefølge.

Billeder til vers 1:

Billeder til vers 2:

(alle papir hjerter laves på et stykke papir på størrelse med billederne. Der tegnes et rødt hjerte midt på papiret).

~~~~~~~~ ~~~~~~~~ ~~~~~~~~ ~~~~~~~~

Vers 1:
Syng 1. vers for børnene.
Lad børnene gentage efter dig.
Når du synger anden linie, lad da børnene lytte efter noget som viser at kærlighed er i hjemmet (mor der beder)
Bed om svar: og gentag derpå linien
Syng de 2 linier sammen

Bed børnene lytte efter hvornår du synger den højeste tone og hvornår du synger den laveste.
Bed om svar: (tro + er)
Syng de 2 linier dammen.

Lad børnene lytte medens du synger den sidste linie i sangen blødt og roligt.
Syng sangen sammen med børnene på denne måde.

Vers 2:
Medens du synger de første 2 linier, lad da børnene  lytter efter hvad det er som præstedømmet flid velsigner 
Bed om svar: (hver en tid)
Syng de 2 linier dammen.

Medens du synger resten af verset, lad dem da lytte efter hvad der er de "klart jeg ser"
Bed om svar: (min far og mor de viser vej.....)
Syng de 2 linier dammen.

Lad børnene lytte medens du synger den sidste linie i sangen blødt og roligt.
Syng sangen sammen med børnene på denne måde.

Mind børnene om at du lige har sunget om andre måder hvorpå vi vi at kærlighed tales i vore hjem.

Vælg en som tror han/hun vil være i stand til at sætte et billede ind på dens rigtige sted i huset, medens sangen synges.

Sangen skal måske synges flere gange. Bed pigerne synge 1. vers og drengene 2. vers. Giv barnet mulighed for at sætte billederne i rigtig rækkefølge.

Bær vidnesbyrd om at vi kan følge Frelseren nærhed når kærlighed tales og udtrykkes i vore hjem.