Jeg kan følge Jesus ved at være en fredsstifter
(Friend April 2004)

Læs Matt 5:9 højt.

Forklar, at en, som stifter fred, er en, der hjælper andre til at være lykkelige og glade og ikke vrede.
Fred betyder ro og glæde; derfor gør en, der stifter fred, hjemmet til et roligt og lykkeligt sted at være.
Hvis Jesus var hjemme hos os, ville vi ønske at stifte fred ved at dele med andre, være venlige mod hinanden og ikke skændes.
Vi kan stifte fred i vores hjem.

Lad børnene agere nogle ting, som de ville gøre, hvis Jesus kom på besøg hjemme hos dem.
Skriv nogle opdigtede situationer (se Undervisning, den største kaldelse, 1999, s. 161-162), som giver børnene mulighed for at være fredsstiftere, og læg papirerne i en æske.

Få æsken til at ligne et hus, med to firkanter som vinduer.
Som dør laver du en rektangel med et smilende og et surt ansigt (se Primary 2, lektion 22).
Lad børnene trække en af situationerne i kassen og agere den.
Under skuespillet skal det sure ansigt være fremme, indtil de agerer en, som stifter fred. Åbn så døren, så man kan se det smilende ansigt.