Når vi adlyder vor himmelske Faders befalinger, og når vi følger Jesus, hjælper det min familie med at være lykkelig

Til større børn
(Friend Marts 2004, forslag nr. 2)

Leg "lederen siger"

Lad børnene lytte opmærksomt på hvad du siger og derpå gøre det ~ men kun hvis du begynder sætningen med: Lederen siger....

F. eks. "Lederen siger, læg hænderne på dit hoved, " lerederen siger gå på stedet" "stop med at gå på stedet" ~ børnene skal fortsætte med at gå, da der ikke blev sagt "lederen siger" først.

Fortæl børnene om nogle mægtige ledere, og forklar at der er en anden som de bør lytte nøje efter og følge.

Læs John. 13:15 Jesus Kristus adlød vor himmelske Faders befalinger.<
Når vi følger hans eksempel vil vi være lykkelige.

Vis et billede at Frelseren.

Rundt om billedet skriv da forskellige sange/salmer som fortæller os hvordan vi kan følge Ham.

Del børnene i hold, og giv hvert hold et skriftsted. F. eks:

Hvert hold forbereder flg. 3 ting:

(1) Læs skriftstedet højt og forklar princippet eller befalingen som vi bør følge i vort liv.
(2) Vælg en sang eller salme som passer til. Led Primary i sangen.
(3) Lav nogle rollespil som viser måder hvorpå vi kan følge de ting som Jesus underviste os i. Lad de andre hold gætte hvad det der.

Giv holdene mulighed for at vise hvad de har forberedt.