Familien (Lille Liahona Apr. 2004)
(Friend Maj 2004, forslag nr. 3)

”Familien” (Lille Liahona, apr. 2004, s. 11).

Del sangen op i fire linjer. Lav en ordstrimmel for hvert ord i hver linje.
Del børnene op i grupper, og giv hver gruppe ordene fra en af linjerne.

Syng sangen nogle gange, mens børnene lytter og lægger ordene i linjen i rækkefølge.
Få hver gruppe til at synge sin linje i rigtig rækkefølge.
Giv grupperne en anden linje at synge, og syng så sangen igen.

Vis børnene et billede af din familie.
Forklar, at alle familiemedlemmer har stor betydning.

Familien kan være lykkelig, når alle arbejder sammen og gør sit.

Få et barn til at gå uden for klassen. Lad børnene vælge et ord i sangen, som de bliver enige om ikke at synge.

Hent barnet ind igen, og lad ham eller hende stå foran i klassen.
Hold den valgte ordstrimmel over hans eller hendes hoved for at minde Primary om ikke at synge det.

Syng sangen igen, og lad barnet gætte det ord, der er sprunget over.