Frelsesplanen
(BNP Januar 2005, forslag  nr. 1)

Vis forskellige plancher eller tegninger af stadierne i vores evige eksistens:

Undervis i frelsesplanen ved at stille spørgsmål som fx:

Skriv spørgsmålene på bagsiden af nogle papirfigurer og læg figurerne i en æske.
Lad børnene vælge en figur, svare på spørgsmålet
og placere figuren under den tegning, der forestiller det stadium af vores eksistens, som spørgsmålet handler om.

Syng en sang om hvert af stadierne af vores eksistens:

Aflæg vidnesbyrd om frelsesplanen og om vor himmelske Faders kærlighed til sine børn.

(Se »Undervisningsmetoder«, UDSK, s. 157-184).