Jeg kan følge Jesus
(Friend Jun 1999, sange tilføjet af C. Hillgaard)

Læs John 14:15

Syng "Hold Guds befalinger"

Da Jesus var på jorden velsignede han børnene. Han helbredte dem. Han ønskede at de skulle komme til ham. Han bad for de Nephitiske børn, engle kom ned fra himlen og betjente dem. (se 3 Ne. 17).

Når vi holder befalingerne bliver vi glade og kommer ham nærmere. Det viser ham at vi elsker ham. 
Her er nogle bud som vi kan holde.

Bøn:
Vor himmelske Fader hører virkelig vore bønner. Vi kan tale til ham om alt. Vi kan tale til ham om morgenen og bede om hans vejledning i løbet af dagen. Vi kan tale med ham når vi går i seng, og takke ham for hans velsignelser. Vi beder vil Vor himmelske Fader i Jesu navn. Det kan vi gøre hvor-som-helst, når-som-helst og om hvad-som-helst. Vi viser at vi elsker Vor himmelske Fader når vi beder. Vi
kommer ham nærmere når vi takker ham for hans velsignelser og beder om hans hjælp.
Syng: Jeg takker dig Fader

Hold Sabbatten Hellig:
Sabbatten er en særlig dag, og den bør være hellig for os.
Hvordan kan vi holde Sabbatten  hellig?
Lav en liste over gode ting vi kan gøre på Sabbatten. 
Vi kan også lave en liste over ting som er gode at gøre på andre dage. 
En biskop sagde engang: hvis du har dit fine tøj på, og ikke bruger nogen penge, så er du godt på vej til at holde Sabbatten hellig. På Sabbat ten bør vi kun gøre de ting som gør at vi kommer nærmere vor himmelske Fader.
Syng: Lørdag

Gå i kirke og deltage i nadveren
En af de vigtigste befalinger vi kan holde, er at gå i kirke og deltage i nadveren. Når vi går i kirke tilbeder Herren. Sammen med andre hellige, lærer vi om Jesus og hans evangelium. Vi synger sange er priser ham, vi deltager i nadveren, og husker at han udgør sit blod for os. At han sonede for vores synder, så vi kan få evigt liv. Når vi siger "Amen", ved nadverbønnen, løver vi at holde hans befalinger og altid huske ham. Han lover os at hvis vi altid vil huske ham, vil hans ånd være hos os. Hvilket stort løfte.
Syng: Nadveren

Med hjælp at hans ånd, er vi i stand til at holde befalingerne selvom det er svært. Skrifterne lover at Han altid vil give os en mulighed for at holde befalingerne. Ligesom Nephi og Daniel, må vi have mod til at vælge det rette. Vi kan finde glæde når vi betaler tiden. Vi kan finde trøst og vejledning i skrifterne. Vores tro på Jesus Kristus vil vokse når vi holder befalingerne og bringe os nærmere ham. Han gav os befalinger fordi han elsker os og ønsker at vi skal komme og bo hos vor himmelske Fader igen. Når vi holder befalingerne , viser vi at vi elsker ham.
Syng "Nephis mod"