Mit legeme
(BNP Februar 2005, forslag nr.
1)

Bed en mor om at tage sit spædbarn med til Primary.

Vis forskellene mellem det, som et spædbarn kan gøre med sin krop, og det, primarybørnene kan gøre med deres, som fx at hoppe og klappe i hænderne.

Forklar, at vi lærer at styre vores krop, efterhånden som vi vokser. På samme måde gør evangeliske principper det lettere for vores ånd at styre vores krop.

Vis et billede af et tempel.

Skriv nogle relevante principper fra »Mine evangeliske standarder« af på nogle sedler, og læg dem i en æske.

Lad børnene trække en seddel ad gangen og nævne noget, de kan gøre for at efterleve standarden og styre

deres krop. Lad børnene sætte sedlerne fast på tavlen på en sådan måde, at de forestiller trappetrin, der fører til templet.

Syng sange fra afsnittet »Moral« i emneregisteret i BS.