Skabelsen
(BNP Februar 2005, forslag nr. 2)

Lær børnene, at vi viser vores kærlighed til vor himmelske Fader, når vi viser ærbødighed for hans skaberværk.

Lav et lille hæfte til hvert barn. Indret nogle aktivitetssteder ved at vise billeder, der forestiller følgende:

Lad børnene besøge hvert aktivitetssted.

Tal om, hvordan vi kan vise ærbødighed for hvert skaberværk, og lad derpå børnene i deres hæfte skrive eller tegne et eller andet, de kan gøre for at vise ærbødighed for dette skaberværk.

Syng sange som f.eks.