Profeten i dag lærer mig, hvordan jeg kan styrke min familie.
(Friend Okt. 2004, forslag nr. 1)

Læs sammen L&P 1:38

Profeter er Herrens tjenere der taler for Ham, for at lede os.

Fortæl historien om Joshua fra Det Gamle Testamente.

Israels børn forlod deres hjem, de vandrede i ørkenen i mere end 40 år.
Igennem Joshua, lovede Herren Israels børn, at byen Jeriko ville blive deres.
Han fortalte Joshua hvad folket skulle gøre, og Joshua fortalte folket det.

Læs sammen og rolle-spil derpå beretning i Joshua 6:6-q6-20

Du skal bruge børn til at forestille Joshua, de 7 præster (brug sammenrullede aviser som vædder horn) og Israels børn.

I stedet for at råbe, syng da en sang eller salme medens børnene står og forestille muren omkring Jeriko.

Lad børnene sætte sig ned, som symbol på murens fald.

Læs sammen Joshua 24:15

Bær vidnesbyrd om at vore hjem bliver velsignet.