Profeten i dag lærer mig, hvordan jeg kan styrke min familie.
(Friend Okt. 2004, forslag nr. 3)

For lang tid siden, når soldater drog i krig, klædte de sig i metal rustning, bar sværd og skjolde for at beskytte sig fra fjendens sværd og pile.

Præsident Gordon B. Hinckley, har forklaret at grunden til at vi har "Familien, en proklamation til verden" er fordi familien er under angreb og har behov for at blive styrket. (Ensign Aug. 1997, 5)

I kampen mod ondt, kan vi stå forberedt ved at bære en anden slags rustning. Den kaldes Guds Rustning (Se Ef. 6: 11-17) En sådan rustning kaldes  åndelig styrke. Den hjælper os til at modstå prøvelser og være stærk i at efterleve evangeliets befalinger.

At efterleve "Mine Evangeliske Standarder" (se Lille Liahona Okt. 2004) vil hjælpe med at styrke rustningen.

Forbered nogle historier som giver børnene en mulighed for at fortælle og vise hvordan de kan efterleve standarderne.

Skriv flg. på tavlen: "Jeg vil ære mine forældre og gøre min del for at styrke familien"

Lær: Her skulle børnene lære sangen "I Stand Prepared" (Friend, Jan. 1995, 12–13) men den er ikke oversat.Lad i stedet sanglederen vælge en anden sang. (Conny H.)

Bær vidnesbyrd om at når i iklæder os åndelig styrke, kan vi være et eksempel på en som iklæder sig Guds fulde rustning og være en kilde til styrke i vores familie.