PÅSKE FÆLLESTIDS AKTIVITET
(tilpasset efter en ide fra internettet)


Introducer Påske temaet: Fortæl børnene at de skal lære om hvorfor vi fejrer Påske

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

1. scene:
Syng "Læs en historie om Jesus"
Den sidste Nadver (et bord, dug, kande, skål, billede af Det sidste Måltid/Nadver)
Tal om at Frelseren forberedte hans disciple på hans død. (vis billedet af Nadveren)

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

2. scene:
GETSEMANE (en sten, planter/træer, billede af Frelseren i Getsemane)
Tal om det Frelseren led, hvem han led for o.s.v. Fremhæv at Jesus bad til sin Fader i himlen.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

3. scene:
GOLGATA (lav en “høj” med et “kors”, billede af Frelseren på korset)
Tal om den smerte Jesus led for os, hvor triste alle var, hvorfor han måtte dø, om det mørke/jordskælv der kom bagefter
 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

4. scene
GRAVEN (en “grav”; billede af Jesus der lægges i graven, den tomme grav/eller engelen med Maria, den genopstandne Kristus, Kristus der viser sig for Nephiterne)
Tal om hvordan man “begravede” ham, en sten blev rullet for, senere den tomme grav & englen og til sidst den opstandne Kristus der viser sig.


Afslutning:
Tal om at Jesus viste sig for hans disciple i Amerika. For Nephiterne.