Jeg følger ham i tro (Lille Liahona, februar 2003, s. L16).
(Workshop 2003 workshop i Salt Lake City, Foråret)

De visuelle materialer som generalbestyrelsen brugte:

En af skrifterne Jeg er velsignet med Herrens ord
Billede af et barn der bliver døbt Jeg har lært hans vilje på denne jord
Billede af missionærerne Jeg vil gøre alt for at få fortalt
Billede af Kristus Jeg er velsignet med enkel tro
Barn i bøn når jeg ber' om hjælp giver han mig ro
billede af et barn der hjælper et andet barn jeg vil tjene Gud - og jeg vil råbe ud
Billede af Frelseren og børn Jeg følger ham i tro