18 Sjove sommer aktiviteter
 1. Forhindringsløb: sten at kravle over, kasser at kravle igennem hullehop ringe af hoppe i-og-over
 2. Papirflyver konkurrence: hvert barn laver deres egen flyvemaskine, hold en konkurrence om hvis der kan flyve længst
 3. Fodbold med vandballoner
 4. Ærtepose kast: ærte poserne kastes i nogle kurve som står lidt væk (hvor langt afhænger af alder)
 5. Dunk Biskoppen: en slags tagfat, hvor biskoppen er målet.... børnene får på skift lov til at prøve at “fange“ ham, og slå ham med en hammer (en over-sized hammer af plastik med luft i)
 6. Puslespil: hav forskellige spil til alle aldre
 7. Vandmelonkerne spytte konkurrence: se hvem der kan spytte kernerne længst!!!
 8. Vandballon Volleyball: 2 personer holder i hver sin ende af et håndklæde ~ vandret. På hver side af håndklædet står der et hold, også med hver sit håndklæde. På skift kastes der med håndklædet en vandballon til 1 af holdene, som skal fanges ~ med deres håndklæde. Med håndklædet skal de så kaste det over til det andet hold!!!
 9. Lamaniten Samuel på bymuren: Efter at have hørt om Lamaniten Samuel skiftes børnene til at stå på et bord. De andre børn skal nu med vandballoner prøve at ramme dem ~ alt i mens de synger verset om Samuel fra sangen: Mormons Bog fortæller
 10. En variation kan være: Efter at have hørt om Lamaniten Samuel skiftes børnene til at stå på et bord. De andre børn skal nu skyde med vandpistoler på dem der står på bordet!!! ~ alt i mens de synger verset om Samuel fra sangen: Mormons Bog fortæller
 11. Moses deler det Røde Hav: Efter at have hørt om Moses, deler børnene sig i 2 hold. De skal derpå puste et børnebassin op med luft. Bagefter er der tovtrækning ~ hen over bassinet. Første hold i, taber.
 12. Helaman og de 2000 unge krigere: Efter at have hørt om Heleman og de 2000 unge krigere, deles børnene i 2 hold. Det ene hold repræsenterer Lamariterne og det andet hold de 2000 (Amoniterne sammen med Nephiterne). Uddel et antal vandballoner (du bestemmer) til hvert barn ~ de skal nu ramme hinandens hold. Giv hvert hold armbind eller lign. på så de kan skelne hinanden fra hinanden. Når de er færdige, samler alle deres sårede op, før de forlader “slagmarken”. (de sårede, er ballonstykkerne!!!)
 13. Tagfat i ørkenen: efter at have hørt om Lehis rejse i ørkenen deles børnene op i 2 hold. De skal stå på en linie/række. Foran sig har holdet hver en spand. Denne skal nu fyldes med vand. En spand med vand står lidt væk. Hvert hold får udleveret en svamp. Den første løber hen til spanden med vand, fylder svampen med vand, løber tilbage til den tomme spand, vrider svampen så vandet kommer ned i den tomme spand. Giver derpå svampen videre til den næste i rækken, som gentager det hele.... forsæt indtil en spand er fyldt med vand.
 14. Adam/Adamsæbler: æbler i en spand, der skal spises med hænderne på ryggen.
 15. Noahs Ark: tagfat, hvor børnene skal fylde en “ark” med tøjdyr
 16. Samuels labyrint: blindebuk igennem en forhindringsbane
 17. Jonas og den store fisk: Vi havde en stor tavle hvorpå der var tegne en stor hval med åben mund. Børnenes opgave var nu med en våd svamp at ramme hvalens mund.
 18. Daniel: Løve Bowling: Vi brugte nogle flasker hvorpå der var klistret billeder af en løve.