Skriftsteds olympiade 
(Author unknown)

Lamaniten Samuel på bymuren:

Moses deler det Røde Hav: Noahs Ark: David and Goliat ærte skydning: Krig mellem Nephiterne & Lamaniterne: eller Helaman og de 2000 unge krigere: