“Jeg vil bruge vor himmelske Fader og Jesu Kristi navne ærbødigt”
Friend Sept. 2005, forslag nr. 4, oversat af Conny Hillgaard

Forklar at en persons navn er betydningsfuld, både for personen selv men også for de som elsker ham eller hende.
Fortæl børnene om dit navn, og dens betydning.

Bed to eller tre børn fortælle om deres navne.
Lad børnene citere 2. Mosebog 20:7 og flg. fra "Mine Evangeliske Standarder":
"Jeg vil omtale vor himmelske Faders og Jesu navn med ærbødighed. Jeg vil ikke sværge eller bande".

For at hjælpe os med at ihukomme ham, Jesus Kristus, har han mange navne.

Vis flg. på en bakke:

  1. sten
  2. Brød (livets brød)
  3. Vintræ (billede af et)
  4. billede af solen
  5. globus eller Evangelisk Kunst 600 (verden)
  6. Evangelisk Kunst  403 (Første Åbenbaring)
  7. stok eller lign. til at repræsentere hyrdens stav eller et får
  8. Evangelisk Kunst 227 (Jesus beder i Getsemane Have)
  9. kongekrone (evt. en fra fastelavn... )

(Hver ting, passer med flg. skriftsteds reference:

Bring tingene, billederne og skriftstederne til at forklare Jesu forskellige navne og deres betydning.

Syng "Sacred Names of Jesus" (Friend, Apr. 1998, 34–35).
Denne sang har vi ikke på Dansk, men syng evt. i stedet "Læs en historien om Jesus".(BS 36)

Fortæl historien om Præsident Spencer W. Kimball, som skulle have en stor operation. Da han køres ind på operationsstuen, bander en af de som hjælper ham. Selv om han ikke havde det godt, sagde Prs. Kimball: "Sig ikke det. Han er min ven". (læs hele beretningen som der henvises til, den er på engelsk: "Respect His Name," Friend, Jan. 2000, 48–49.

Mind børnene om at når de bliver døbt, og når de tager nadveren, lover de at påtage sig Herrens navn.

Bær visnesbyrd om at vi holder vores pagter, når vi bruger vor himmelske Fader og Jesu Kristi navne ærbødigt.

Syng "At leve evangeliet " (BS 72)