Jeg vil ikke sværge eller bande
Friend Aug. 2000, forslag nr  2, oversat af Conny Hillgaard

"Jeg vil omtale vor himmelske Faders og Jesu navn med ærbødighed. Jeg vil ikke sværge eller bande".

Del børnene op i 4 grupper, hver får tildelt en del af standarden:

  1. “Jeg vil omtale”
  2. “vor himmelske Faders og Jesu navn med ærbødighed ”
  3. “Jeg vil ikke sværge”
  4. “eller bande”

Lad hver gruppe stå op og gentage deres ord - først i rækkefølge (1-4), derpå bagfra (4-1)
Lad derpå børnene citere hele Standarden.
Se om de kan "høre" standarden blive sagt i rigtig rækkefølge, medens en gruppe er tavs.

~~~~~~~~~~~~~

Skriv børnenes navne på papirstrimler og læg dem i en beholder. Træk adskillige navne og bed børnene komme op foran.

Sig børnenes navne med forskellig tonefald: begejstring, irritation, kærligt, vrede, respekt, osv.

Bed derpå børnene fortælle hvordan de syntes det var at høre deres navn, i de forskellige tonefald.

Afslutte med at fortælle om Jesu Kristi og vor himmelske Faders forskellige navne.

Tal om hvordan vi viser respekt ved at ære deres navne.

Fortæl historien om Præsident Spencer W. Kimball, som skulle have en stor operation. Da han køres ind på operationsstuen, bander en af de som hjælper ham. Selv om han ikke havde det godt, sagde Prs. Kimball: "Sig ikke det. Han er min ven". (læs hele beretningen som der henvises til, den er på engelsk: "Respect His Name," Friend, Jan. 2000, 48–49.

Mind børnene om at når de bliver døbt, og når de tager nadveren, lover de at påtage sig Herrens navn.

Lad børnene gentage standarden.

Syng “Prøv nu at synge" (BS 148)