“Jeg vil være ærlig overfor vor himmelske Fader, andre og migselv."
Friend Sept. 2005, forslag nr. 3

Hjælp børene med at citere den 13. Trosartikel.
Gentag linjen "Vi tror vi må vore ærlige."

Joseph Smith  forstod at det ikke altid er let at fortælle sandheden.
Fortæl med dine egne ord, og den forfølgelse som Joseph Smith led under, da han fortale om Det Første Syn.
Henvis til JS-Historie 1:21-26

Tal om på hvilken måde denne beretning falder i tråd med "være ærlig overfor vor himmelske Fader, andre og mig selv". ("Mine Evangeliske Standarder" se bagsiden af hæftet).

I JS- historie 1:33 fortæller Moroni, Joseph Smith at hans navn skal kende for godt og ondt ibland alle nationer.

Forbered 5 situationer i hvilke børnene skal vælge "være ærlig overfor vor himmelske Fader, andre og mig selv ", medens de efterlever befalingerne.

Emner som er passende for din Primary kan evt. være:

Del børnene i 4 hold, og giv hvert hold en "sag" som de skal tale om. Lad grupperne rollespille deres "sag".

Når børnene kommer til hvor et valg skal træffes, bed da børnene om at hjælpe hinanden med at finde den bedste løsning. Tal om at deres navn måske vil kendes "for godt eller ondt" alt efter hvad de vælger. Anerkend, at være ærlig og vælge det rette er ikke altid let.

Syng "Vælg altid ret" BS 80