Når jeg beder og studerer skrifterne, lærer jeg hvad vor himmelske Fader ønsker jeg skal gøre
Friend Friend Sept. 2005, forslag nr. 1
 

Fortæl børnene om et vigtigt budskab som du ar fået, f.eks et barn fødsel, eller en anden glædelig begivenhed.

Vis billede 5-7 fra Primary lektiehæftet (Englen Moroni på templet)

Brug materiale fra Joseph Smiths historie 1:27-67 eller brug Evangelisk Kunst:

320 (Moroni gemmer pladerne i Gomorah)
404 (Moroni viser sig for Joseph Smith på hans værelse)
406 (Joseph modtager Guldpladerne)
416 (Oversætter Mormons Bog) fortæl hvordan Mormons Bog kom frem

Gennemgå historien, ved at skrive spørgsmål på papirslips. Læg disse i en æske eller lign.

Syng "Guldpladerne" medens æsken med spørgsmål vandrer mellem børnene. Når musikken stander, skal barnet med æsken, trække en papirslip og besvare spørgsmålet. Fortsæt indtil alle spørgsmål er blevet besvaret.

Ælder børn:
Giv hver klasse og deres lærer et kapitel fra Mormons Bog som de skal gennemgå. Med lærerens hjælp finder børnene et budskab som verden kan have brug for i dag.

Yngre børn:
Vis adskillige evangeliske principper ved hjælp af billeder fra Evangelisk Kunst eller primary lektiehæfterne.
Lad børnene fortælle hvilket budskab billederne viser.