Tiende og Joseph Smith
af Ældste Earl C. Tingey,  Ensign Maj 2002
 

Ældste Earl C. Tingey, (“The Law of Tithing Ensign, May 2002, )

I 1838 blev de hellige fordrevet fra Far West. Joseph Smith og andre blev anholdt og ført til det nærliggende Liberty Jail. Der vansmægtede de i seks måneder under de mest forfærdelige forhold, man kan forestille sig. Mine forfædre led frygteligt i Far West og mistede næsten livet.
Mens jeg stod i Far West og forestillede mig det, som det engang så ud, åbnede jeg mine skrifter og læste afsnit 119 i Lære og Pagter. Denne åbenbaring blev givet gennem profeten Joseph Smith i Far West den 8. juli 1838 midt under disse forfølgelser.
»Og dette er begyndelsen til mit folks tiende. Og derefter skal de, som således har betalt tiende, betale en tiendedel af deres årlige indkomst, og denne lov skal gælde for dem evindelig, for mit hellige præstedømme, siger Herren.
Jeg tænke ved mig selv, at tiendeloven ikke kunne været blevet modtaget af Kirkens medlemmer på et mindre gunstigt tidspunkt end dengang. Men de tog imod den, og medlemmerne begyndte at efterleve denne nye lov i en tid, hvor de mistede deres ejendomme og i nogle tilfælde livet. Mens jeg var i Far West, fik jeg et åndeligt vidnesbyrd om tiendeloven, som var stærkere og dybere, end jeg nogen sinde før havde følt det.