Tiende og Mary Fielding Smith
Ensign May 2002

Ældste Earl C. Tingey, (“The Law of Tithing Ensign, May 2002, )

Joseph F. Smiths mor var kendt som »enkefru Smith«. Hun var enke efter Hyrum Smith, som led martyrdøden sammen med profeten Joseph. Hun irettesatte engang den tiendesekretær, som sagde, at hun på grund af sin fattigdom ikke behøvede at betale sin tiende. Hun sagde: »Vil du nægte mig en velsignelse? Hvis jeg ikke betalte min tiende, kunne jeg forvente, at Herren holdt sine velsignelser tilbage fra mig. Jeg betaler min tiende, ikke alene fordi det er Guds lov, men også fordi jeg forventer en velsignelse for at gøre det. Ved at holde den og andre love, forventer jeg at blive begunstiget og være i stand til at forsørge min familie."
Blev hun begunstiget? Hendes søn og barnebarn blev præsidenter for Kirken, og hendes efterkommere omfatter i dag et medlem af De Tolv Apostles Kvorum og mange fremtrædende ledere i Kirken.
Om sin mor har Joseph F. Smith engang sagt, at hun betalte »tiende af hendes får og kvæg, det tiende pund af hendes smør, hendes tiende kylling, hendes tiende æg, tiende svin, tiende kalv, det tiende føl – der blev betalt tiende af alt, hvad hun opdrættede".