Jeg kan træffe valg
BNP Februar 2006, forslag nr. 1

Bed børnene om at vælge den farve, de bedst kan lide – rød, gul eller blå – og stå i grupper ved en ting med den farve.

Drøft de valg vi træffer: Nogle er vigtige, andre er det ikke.

Forklar, at vores valg om at følge vor himmelske Faders plan var meget vigtig.

Giv hver gruppe et vers fra »Alle har boet i himlen« (Lille Liahona, apr. 1999, s. L5).
Bed dem om at fortælle, hvad deres vers lærer os om vor himmelske Faders plan.
Syng sangen.

 

 

 

Bed børnene om at lave et sæt af »Guds fulde rustning « i papir (se Ef 6:11, 14-18; Primary 4, lektion 25).

Forbered »Hvad ville jeg gøre, hvis?«-spørgsmål baseret på »Mine evangeliske standarder«, som fx:

Vælg et barn til at læse et spørgsmål, gætte standarden og sætte et stykke af rustningen med standarden på.

Efter at hvert stykke af rustningen er sat på, klædes et barn på i rustningen, og I synger »Helligånden« (BS, s. 56).