Jesus Kristus giver os lys/kudskab
BNP 2006, Januar forslag nr. 1

Vis nogle ting, som giver lys

Fortæl historien om Jareds bror (Ether 1-6; EK 318).

For at hjælpe børnene til at forstå, at Jesus Kristus er vores lys, så bed de ældre børn om at slå op i Guide til Skrifterne og læse punkterne under »Lys, Kristi lys«, og fortælle om, hvad de har lært. Bed de yngre børn om at lege, at de bygger skibe og har brug for lys

(Bemærk: »Frelseren bør ikke skildres af børn i dramatisering, bortset fra i krybbespil«).

Syng: »Lær mig at leve i lyset« (BS, s. 70).

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Her er hvad jeg fik fra oversættelseskontoret. Guide til skrifterne findes endnu ikke på Dansk. Conny Hillgaard

LYS, KRISTI LYS. Se også Helligånden; Intelligens, intelligenser; Jesus Kristus; Samvittighed; Sandhed

 

Guddommelig energi, kraft eller påvirkning, som kommer fra Gud gennem Kristus og giver liv og lys til alting. Det er den lov, hvorved alt styres, både i himlen og på jorden (L&P 88:6-13). Det hjælper også mennesker til at forstå evangeliske sandheder og er med til at føre dem ind på den evangeliske sti, som fører til frelse (Joh 3:19-21; Joh 12:46; Alma 26:15; Alma 32:35; L&P 93:28-29, 31-32, 40, 42).

      Kristi lys må ikke forveksles med Helligånden. Kristi lys er ikke en person. Det er en kraft, som kommer fra Gud, og som bereder et menneske på at modtage Helligånden. Det er en påvirkning, som tilskynder alle mennesker til det gode (Joh 1:9; L&P 84:46-47).

      Samvittigheden er en af de måder, hvorpå Kristi lys kommer til udtryk. Samvittigheden hjælper et menneske til at skelne mellem rigtigt og forkert (Moro 7:16). Efterhånden som mennesker lærer evangeliet bedre at kende, bliver deres samvittighed mere fintfølende (Moro 7:12-19). Mennesker, som giver agt på Kristi lys, føres til Jesu Kristi evangelium (L&P 84:46-48).

 

Herren er mit lys, Sl 27:1. Lad os vandre i Herrens lys, Es 2:5 (2 Ne 12:5). Herren skal være dit evige lys, Es 60:19. Det sande lys, som oplyser ethvert menneske, var ved at komme til verden, Joh 1:4-9 (Joh 3:19; L&P 6:21; 34:1-3). Jeg er verdens lys, Joh 8:12 (Joh 9:5; L&P 11:28). Hvad der end er lys, er godt, Alma 32:35. Kristus er verdens liv og lys, Alma 38:9 (3 Ne 9:18; 11:11; Eter 4:12). Kristi ånd er givet til hvert eneste menneske, så det kan kende godt fra ondt, Moro 7:15-19. Det, der er af Gud, er lys, og det vokser sig klarere og klarere indtil den fuldkomne dag, L&P 50:24. Ånden giver lys til enhver, L&P 84:45-48 (L&P 93:1-2). Den, som holder hans befalinger, modtager sandhed og lys, L&P 93:27-28. Lys og sandhed skyr den onde, L&P 93:37.