Jesus har valgt profeten og apostlene
BNP-hæftet Marts 2006, forslag nr. 2

Forklar, at ligesom Jesus Kristus valgte sine apostle i Jerusalem (Matt 10:1-4; EK 211) og tolv disciple til at lede sin kirke i den nye verden (3 Nephi 12:1; EK 316), valgte han også profeter og apostle i disse sidste dage.

Præsentér profeten og apostlene i dag (Liahona, nov. 2005, s. 64-65).

Spil et huskespil med billeder og navne på Det Første Præsidentskab og apostlene i dag.
Brug en konferenceaktivitet fra »Se og lær«, Børnestjernen, apr. 1998, s. 12-13.