Jesus Kristus kom til jorden og blev vores Frelser
(af Deena Fausett; sange tilføjet af Conny Hillgaard)


Syng:  "Jeg på Kristus tror"

I dag skal vi lave en tidslinje over en meget vigtig person.

Hæng en tørresnor op på tværs af tavlen. Brug tøjklemmer til at hænge billeder op.

Julekrybbe (Evangelisk Kunst 201)

Jesus og hans mor (Evangelisk Kunst, 242 og Evangelisk Kunst, 206)

Syng: "Engang var Jesus et lille barn"

Jesus i templet Evangelisk Kunst 205

Syng: 1. vers af "Jeg elsker Herrens tempel" (BS 99)

Johannes Døberen døber Jesus Kristus Evangelisk Kunst, #208

Syng: Dåb (BS 54)

Kristus ordinerer sine disciple Evangelisk Kunst 211

Syng: Jesu Kristi Kirke (BS 48)

Jesus velsigner Jarius' datter Evangelisk Kunst 215

Jesus beder i Getsemane have  Evangelisk Kunst 227

Korsfæstelsen Evangelisk Kunst 230

Maria og den opstande Herre Evangelisk Kunst 233

Syng: Mon Jesus virkelig opstod (BS 45)