Saligprisningerne
Friend
Friend, Maj 1998, forslag nr.  2
  1. På store kort, så alle kan se dem, skriver du første del af Saligprisningerne. F.eks:  "Salige er de fattige i ånden" (se Matt. 5 eller 3. Nephi 12)
  2. På tilsvarende kort skriver du anden del af Saligprisningerne. F.eks: "for de skal arve jorden".
  3. Bland kortene og læg dem på række, enten vist på tavlen, væggen eller gulvet.
  4. Lad et barn komme frem og trække 2 kort, og se om de passer
  5. Lad klassen, som barnet kommer fra, slå op i deres skrifter, for at se om de passer sammen.
  6. Hvis de passer, hæng dem da ved siden af hinanden.
  7. Lad børnene give udtryk for hvad skriftstedet betyder for ham/hende.
  8. Hvis kortet ikke passer, vendes de igen, og et andet barn prøver.