Adam og Eva boede i Edens have
(Friend Jan 2005, forslag nr. 4; oversat af Conny HIllgaard)

Brug billeder fra Evangelisk Kunst:

fortæl historien om Adam og Eva og fortæl om hvilken rolle de havde i vor himmelske Faders plan.

Vis begge billeder på væggen.

Lav ordstrips som viser tilstanden i Edens Have:

samt ordstrips som viser tilstanden i verden efter Faldet:

Læg de ordstrips du lige har lavet i en kasse. Lad denne kassen vandre blandt børnene medens I synger: »Jeg vil følge Guds plan« (BS, s. 86-87)
Stands musikken en gang i mellem. Når musikken standser, lad da et barn trække en ordstrips og læg det under det rigtige billede.

Lad børnene læse Moses 5:10-12 højt sammen.

Forklar at det er på grund af Adam og Eva at vi kan komme til jorden og være en del af en familie. Ligesom de underviste deres familie i evangeliet, bliver vi undervist i evangeliet i vores egen familie.

Del Primary op i 3 grupper.

  1. Bed den første gruppe tænke over måder at holde befalingerne hjemme.

  2. Den 2. gruppe kan tænke over måder at holde befalingerne i skolen.

  3. Den 3. gruppe kan tænke over måder at holde befalingerne i kirken.

Vælg et barn som kommer frem til tavlen. Barnet tegner det som gruppen har aftalt.

Tegningen skal være tegnet inden børnene får sunget et vers af "Hjemmet kan blive himlen lig" (Salmebogen)

Lad børnene gætte hvad der er blevet tegnet.

Gentag som tiden tillader det.

Bær vidnesbyrd om Adam og Evas  rolle i vor himmelske Faders plan.