Vor himmelske Fader fremlagde sin plan for os i det store råd i himlen
(Friend Jan 2005, forslag nr. 3, oversat af Conny Hillgaard)
 

Hjælp børnene med at lære Moses 1:39 udenad.

Undervis i Frelsesplanen ved at bruge flg. 4 stationen, som repræsenterer en del af vores tilværelse:

  1. før-jordisk

  2. jordelivet

  3. åndeverdenen

  4. grader af herlighed

(Dette skal der undervises i i kronologisk rækkefølge. Hvis din Primary er lille, så undervis ved de forskellige stationer som én gruppe. Med mange børn, udvælg da små grupper som kan repræsentere hele gruppen og lad dem gå fra station til station, oppe foran hele klassen.)

Før-jordisk
Abraham 3:22-26 L&P 138:55-56
Familieproklamationen paragraf 2-3
"Alle har boet i Himlen" (Lille Liahona April 1999)

Jordelivet:
Trosartiklerne
Mine Evangeliske Standarder
Frelserens rolle, historier fra skriften som viser at vi skal vælge det rette.
"Vælg det rette" (BS 82)

Åndeverdenen:
Alma 50:9-14 L&P 138 (de retfærdige vil udføre missionærarbejde)
"Kaldet til at tjene" (BS 94) tal om vigtigheden af tempelarbejde for de døde

Grader af herlighed:
L&P 76; Trosartikel 1:3-4
"Vores familie" (BS 98)