Vor himmelske Fader sørgede som en del af sin plan for en Frelser
(for mindre børn)
(Friend Jan 2005, forslag nr. 2b; oversat af Conny Hillgaard)

Sig den 3 Trosartikel og undervis børnene i lydigheds princippet.

Sæt nogle billeder rundt om et billede af Kristus. Det kan være f.eks. flg. billeder:

Disse billeder viser Jesu Kristi lydighed overfor hans Fader.

* Spørg børnene om de kan komme i tanke om noget som de kan gøre for at være lydige.

Del en ærtepose omkring medens I synger: "Når min moder kalder" (BS 71).
Når musikken stander, skal barnet med ærteposen nævne eller mime en ting som han/hun kan gøre for at være lydig.

Gentag hvis tiden tillader det.