Vor himmelske Fader sørgede som en del af sin plan for en Frelser
(for større børn)

(Friend Jan 2005, Forslag nr. 2a; oversat af Conny Hillgaard)

Som en del af vor himmelske Faders plan, sørgede han for en Frelser som kunne forløse os, så vi kan leve med Ham igen.

Hjælp børnene med at lære den 3. Trosartikel.

Forklar at forsoningen består af 2 dele:

  1. Igennem opstandelsen overkom Jesus Kristus Faldet og den fysiske død. Alle som nogensinde har levet på jorden vil opstå igen.
    Vis et billede af den opstandne Kristus og syng Mom Jesus virkelig opstod? (BS 45)
  2. Jesus Kristus overkom også den åndelig død for os, ved at tage vore synder på sig. For at blive frelst fra vore synder, må vi være lydig overfor Evangeliets love og ordinancer.

Lav en fremstilling af det Celestiale rige, som en sol. Lav et puslespil af det. På hver brik skriver du et skriftsted som lærer os om en lov, f.eks.:

Del brikkerne ud til børnene. Lad børnene finde skriftstedet og forklare hvordan de kan holde loven eller ordinancen. Sæt derpå brikken fast så puslespillet efterhånden bliver samlet.

Gentag den 3. Trosartikel igen og syng: Min Frelser elsker mig (BS 42)