Det første syn beredte Joseph Smith til evangeliets gengivelse (L&P 35:17)
Friend March 2005, forslag nr. 1, oversat af Conny Hillgaard

Fastgør et stort stykke sort papir og et stort stykke gult papir på tavlen

På det sorte papir fastgør du flg. billeder: Evangelisk Kunst = blå æske)

Fastgør flg. billeder under stolene i primary lokalet:

Inviter et voksent medlem til at komme udklædt, i et enkelt kostume, som repræsenterer Det Ny testamentes tid. 

~~~~~~~~~~~~

Syng "Den 6. Trosartikel"

Medens Det-Ny-testamente besøgende underviser børnene i hvordan kirken var på Det Ny testamentes tid og om frafaldet, (Se "Håndbog i Evangeliske Grundprincipper" Kap. 16) fjern på billederne en efter en. 

Ligesom papiret efterlades sort, lå verden hen i åndelig mørke.

Bed en hjemvendt missionær fortælle børnene om Det første Syn, og bære vidnesbyrd om Joeph Smith.

Syng "Joseph Smith's første bøn" eller "Den Hellige Lund" B-50 (gl. primary sangbog)

~~~~~~~~~~~~

Det Gule papir:

Bed børnene finde de 6 Evangelisk Kunst billeder under deres stole.

Lad dem læse historien bag på billederne og beslutte hvilket princip/ordinance som blev gengivet.  Vis derpå billederne på det gule papir.

Genoprettelsen, der repræsenterer det gule papir, bragte lys ind i verden. Bær dit vidnesbyrd om opstandelsen

Syng: Jeg tilhører Jesu Kristi Kirke (BS 48)