Himmelske budbringere gengav præstedømmemyndighed Joseph Smith
Friend March 2005, forslag nr. 3 (oversat af Conny Hillgaard)

Før børnene kommer ind i Primary, placer da et billede af Frelseren (Evangelisk Kunst 240) på tavlen, og dæk det med et stykke papir. 

Placer flg. billeder i en æske, pakket ind som en gave:

Gen "gaven" et sted i værelset. Forbered 5-6 skrevne spørgsmål, f. eks:

  1. Hvad kalder vi den magt som Gud har givet mennesket på jorden
  2. Hvem kan modtage præstedømmet?
  3. Hvad hedder de 2 præstedømmer som findes?

Bag på hvert spørgsmål, skriver du et hint om hvor det næste spørgsmål kan findes. F. eks:

Fortæl børnene at Herren har genoprettet en vidunderlig gave på jorden, og i dag skal et af dem, på skattejagt for at finde ud af hvad det er.

Lad det barn som har det første hint under sin stol læse spørgsmålet højt.

Syng "Med præstedømmets kraft" (BS, s. 60)

Når du åbner gaven, forklar så at vi kan velsignes på mange måder af præstedømmet. Vis alle billeder, og opmunter børnene til at fortælle om deres oplevelser med hver del af præstedømmet.

Sæt billederne ved siden af det tildækkede billede af Frelseren. Når alle billeder er vist på tavlen, spørg da børnene:

Syng "Min Frelser elsker mig (BS 42)

Bær vidnesbyrd om præstedømmets velsignelser.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

For yngre børn:
Forenkl spørgsmålene, f. eks: