I Jesu Kristi genoprettede kirke er vi velsignet med levende profeter
Friend March 2005, Forslag nr. 4, oversat af Conny Hillgaard

Klasse Præsentation

Gennemgå de taler der er blevet givet af det Første Præsidentskab og de Tolv Apostles Kvorum ved de forrige konferencer. 

Udvælg 4-5 emner som du ønsker at gennemgå med børnene.

Giv musik hints ved at lade pianisten spille nogle små uddrag af sange som handler om emnet ~ f. eks (disse eks. er givet af C. Hillgaard, da sangene i Friend ikke findes på dansk)

Lad børnene gætte hvilken sang, og evangelisk princip musikken giver hint om, tal kort om det, vis et billede af taleren, og fortæl hvilke velsignelser der loves hivs vi adlyder princippet/befalingen.

Syng sangen, og gentag med den næste sang/tale/billede

Bed børnene om at skrive eller tegne en ting som de kan gøre for at adlyde profeten og andre kirkeledere denne måned.

Syng "Hold Guds befalinger" (BS 68)