Joseph Smith oversatte Mormons Bog.
Den rummer mange gengivne sandheder 

Friend March 2005, Forslag nr. 2, oversat af Conny Hillgaard

Hjælp børnene med at lære den 8. Trosartikel. Lav små papirlapper med ordene fra trosartiklen. Fastgør dem på tavlen i tilfældig rækkefølge.

Medens I synger den 8. Trosartikel, bed da 1-2 børn om at sætte ordene i rigtig rækkefølge. Gentag sangen og fjern nogle af papirlapperne indtil børnene kan synge den uden papirlapper.

 • Vis Biblen og fortæl at profeterne i Gl. og Nye Testamente underviser om Jesus Kristus.
 • vis Mormons Bog, og påpeg undertitlen: Endnu et vidne om Kristus.
 • Hvorfor? Profeterne i Mormons Bog underviser også om Jesus Kristus.

Leg  "Hvem er jeg?" ved at dele børnene op i 5 hold.

 • Udvælg et børn fra hver gruppe.
 • På ryggen af hver af de 5 børn, fastgør du et stykke papir med navnet på en af flg. profeter med skriftstedsreference til hans vidnesbyrd.
  Nephi ~ 2. Nephi 31:20-21
  Kong Benjamin ~ Mosiah 3:17
  Abinadi ~ Mosiah 16:13
  Lamanitten Samuel ~ Helaman 14:8
  Moroni ~ Moroni 10:23
 • Bed de 5 børn om at vente udenfor Primary.
 • Giv hvert af de 5 grupper navnet på en af profeterne og lad børnene bestemme hvorledes de til rolle-spille profetens liv.
 • Lad de 5 børn komme ind igen.
 • Når et barn kommer frem, lad da gruppen som hører til vise deres rolle-spil.
 • Barnet prøver at gætte profeten og må stille ja-nej spørgsmål til gruppen.
 • Efter hver profet er blevet gættet, lad da børnene finde profetens vidnesbyrd i Mormons Bog og læse det højt.

Bær dit vidnesbyrd og fortæl at missionærerne bruger Mormons Bog når de underviser om Jesus Kristus.

Syng "Vi vil bringe verden hans ord" BS 92