Med præstedømmets magt (BS 60)
Friend March 2005, forslag nr. 5, oversat af Conny Hillgaard

Sang Præsentation:

Lad børnene lukke deres øjne og lytte til klaveret.

Forklar at det skal lyde som trompeter, der annoncerer noget vigtigt.

Vis et billede af gengivelsen af det Melkisedekske præstedømme Evangelisk Kunst 408 forklar kort om det.

Bed børnene lytte efter hvad vi lærer om præstedømmet, ud fra de ord der synges, syng en linie af sangen.

Lyt til børnenes svar, og syng ssangen sammen.
Syng hele sangen igennem.

Del børnene i 4 grupper, og lad hver gruppe synge en linie af sangen.

Lad hver gruppe stå op og synge deres del, medens de andre børn sætter hænderne for munden og laver en trompet lyd.

Involver børnene medens su synger sangen igen.