Et vidnesbyrd
BNP-hæftet November 2005, forslag nr. 1

Undervis i fem vigtige begreber eller om personer, som vi hver især kan opnå et vidnesbyrd om:

  1. Vor himmelske Fader,
  2. Jesus Kristus,
  3. Joseph Smith
  4. Mormons Bog,
  5. genoprettelsen og den levende profet.

Tag en kopi af sangen »Jeg er Guds kære barn« (BS, s. 2-3), der skal symbolisere et vidnesbyrd om vor himmelske Fader.

Vælg fra Evangelisk Kunst eller primaryhæfternes billedpakker nogle billeder, som forestiller de fire andre personer og begreber:

Del børnene op i fem grupper.
Giv et barn fra hver gruppe et af billederne, og bed vedkommende om at vise det til de andre børn uden selv at kunne se det.
Lad de børn, som holder billederne på skift gætte, hvad deres billede forestiller, ved at stille deres gruppe spørgsmål, som kan besvares med ja eller nej.
Tal om disse personer eller begreber, som vi bør have et vidnesbyrd om, og syng nogle relevante sange fra BS.