Helligånden kan vejlede, advare, beskytte og trøste mig
BNP-hæftet Juli 2005, forslag nr. 1
 

Vælg nogle historier fra skrifterne om, hvordan Herren har vejledt sine disciple, når de har bedt eller læst i skrifterne, f.eks.:

Skriv følgende spørgsmål på nogle sedler, og klæb dem fast til gulvet:

Læs eller fortæl en af historierne fra skrifterne.

Lad derpå børnene skiftes til at kaste en ærtepose på en af sedlerne på gulvet og besvare spørgsmålet.

Syng »Søg, tænk og bed« (BS, s. 109).

Forklar, at vi – ligesom Herrens disciple har gjort før os – kan lære, hvad vor himmelske Fader ønsker, at vi skal gøre, når vi beder og studerer skrifterne.