Helligånden
BNP-hæftet Juli 2005, forslag nr. 3

Medbring fem ting, som symboliserer Helligåndens funktioner:

  1. en fløjte – den advarer os;
  2. en lygte – den oplyser os;
  3. et tæppe – den trøster os;
  4. en hjelm – den beskytter os;
  5. et kompas – den vejleder os;

Inddel børnene i fem grupper, og giv hver gruppe en ting. Forklar den funktion, som hver ting symboliserer, at Helligånden har.

Lad derpå hver gruppe tænke på en oplevelse eller et skriftsted, som illustrerer engang, hvor Helligånden velsignede en eller anden på den måde, som deres ting symboliserer.

Lad børnene fortælle om disse hændelser.

Syng en primary sang om Helligånden.

Børnene skiftes til at kaste en ærtepose på en af sedlerne på gulvet og besvare spørgsmålet.

Syng »Søg, tænk og bed« (BS, s. 109).

Forklar, at vi – ligesom Herrens disciple har gjort før os – kan lære, hvad vor himmelske Fader ønsker, at vi skal gøre, når vi beder og studerer skrifterne.